dissabte, 4 de juny de 2016

Els signes i la fama de santedat


Una de les exigències per a la beatificació i canonització dels sants és que hagi existit i continuï existint la fama de santedat. Això, naturalment, ha de quedar ben provat. Una de les coses que més ho palesen és que les persones en les seves necessitats s'encomanen a Déu per la intercessió del presumpte sant. La nostra Lliberada, tan en vida com particularment, després de la seva mort ha gaudit d'aquesta fama, i són moltes les persones que han afirmat, i encara afirmen, convençudes d'haver rebut gràcies i favors per la seva intercessió.

Però això encara no és tot; per la beatificació, i després encara per la canonització d'un sant, l'Església exigeix , fora de casos extraordinaris com és el del martiri, que s'hagi produït algun miracle, que haurà de quedar ben comprovat, per la qual cosa s'intrueix tot un procés, amb les mateixes exigències com es fa per provar l'heroïcitat de les virtuts i la mateixa fama de santedat.

Cal per tant que aquelles persones que se sentin afavorides per alguna d'aquestes gràcies extraordinàries, que comuniquin el cas al Vice-postulador, amb tots els detalls i documentació possible (certificats mèdics, quan es tracta d'una curació) a fi que es pugui utilitzar pel seu objecte. Les altres gràcies i favors que es cregui haver rebut, encara que no siguin tant extraordinàries, també és convenient recollir-les i comunicar-les al Vice-postulador, perquè si res més no, proven aquella fama de santedat en general de què abans hem parlat. Recomanem, doncs, que aquelles persones que es sentin afavorides d'alguna gràcia, no deixin de comunicar-la, encara que no sigui més que com un acte d'agraïment.


PREGÀRIA PER DEMANAR ALGUNA GRACIA DE DÉU PER INTERCESSIÓ DE LA SERVENTA DE DÉU LLIBERADA FERRARONS i PER LA SEVA GLORIFICACIÓ

Oh Esperit Sant Diví!, consolador i santificador de les ànimes. Ja que adornàreu l'anima de l'angelical Lliberada Ferrarons, Terciària Carmelita, amb el tresor dels vostres dons, i ella, com a fidel administradora, va distribuir-los als pobres i afligits, passant per la terra fent el bé, feu que, per la seva eficaç intercessió en favor de nosaltres pecadors i per mitjà dels prodigis de la vostra Serventa, experimentem quant suau i confortador és el vostre amor, Senyor.

Parenostre, avemaria, glòria. 

Amb aprovació eclesiàstica


Butlletí núm. 1
Per comunicar gràcies obtingudes:
 lliberada@lliberada.org