diumenge, 25 de gener de 2009

LLIBERADA FERRARONS ÉS PROCLAMADA VENERABLE


PROMULGACIÓ DE DECRETS DE LA CONGREGACIÓ PER A LA CAUSA DELS SANTS

Avui, 17 de gener de 2009, el Sant Pare Benet XVI ha rebut en audiència privada l’Exm. Mons. Angelo Amato, s. d. b., Prefecte de la Congregació per a la Causa dels Sants. En aquesta audiència el Papa ha autoritzat a la Congregació que promulgués, entre d’altres, el Decret referent a les virtuts heroiques de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS I VIVÉS, laica, de la Tercera Orde Carmelitana; nascuda a Olot (Catalunya, Espanya) el dia 19 d’abril de 1803 i morta a Olot el dia 21 de juny de 1842.

PROMULGAZIONE DI DECRETI DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI
Oggi, 17 gennaio 2009, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza privata S.E. Mons. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Nel corso dell’Udienza il Santo Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti:
- le virtù eroiche della Serva di Dio LIBERATA FERRARONS Y VIVÉS, Laica, del Terz'Ordine dei Carmelitani; nata ad Olot (Catalogna, Spagna) il 19 aprile 1803 ed ivi morta il 21 giugno 1842.