dimecres, 31 de desembre de 2008

BICENTENARI DEL NAIXEMENT DEL DR. JOAQUIM MASMITJÀ


El passat diumenge 28 de desembre de 2008 es va fer pública l’obertura del Bicentenari del Naixement del Dr. Joaquim Masmitjà (Olot, 29 de desembre de 1808), fundador de la Congregació de les Missioneres del Cor de Maria.

Es va celebrar aquest esdeveniment amb una Eucaristia a l’església del Cor de Maria d’Olot. Va ser presidida pel bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, i concelebrada pel bisbe emèrit, Mons. Carles Soler, i altres capellans. Hi assistiren moltes religioses de la congregació, ciutadans d’Olot i amistats.

Al començament de la celebració escoltàrem unes paraules de benvinguda de part de la germana Magdalena Codony, Superiora Provincial. Sobre el seu fundador, ens deia:

“Mn. Masmitjà era un home senzill i afable i volia que les seves religioses també ho fossin. Quan ell era regent de la parròquia d’Olot, la Lliberada Ferrarons li va fer veure la duresa de la vida dels treballadors de l’època i en especial la de les dones. Amb l’ajuda d’una altra olotina, Eudalda Ferrer i Pasqual, la seva companya en la fundació, va tirar endavant l’obra educativa i evangelitzadora que perdura fins avui”.

Fa uns cinc anys que vam celebrar el bicentenari del naixement de la Serventa de Déu Lliberada Ferrarons (Olot, 19-abril-1803).

Des de la Comissió de la Causa i amb tots els olotins i forans que estimem la Lliberada ens unim a la celebració d’aquest bicentenari.

Parlem de dues figures olotines, ben nostres, a qui va unir un mateix temps i que van viure profundament la fe en el Crist ressuscitat i que El van voler escampar arreu, cadascú des d’un carisma determinat.

Fem memòria de dues frases que els caracterítzen:

“Els ulls a la feina i el cor a Déu” de la Lliberada Ferrarons.

“Déu en el cor i bon humor” del Dr. Joaquim Masmitjà.